Preko 24 miliona dinara za Mađarski nacionalni savet | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Preko 24 miliona dinara za Mađarski nacionalni savet

Pokrajinska vlada sa oko 60 miliona dinara podržava funkcionisanje 17 manjinskih saveta. Najviše novca namenjeno je za Mađarski nacionalni savet.
Mađarski nacionalni savet ove godine dobio je preko 24 miliona dinara podrške od Pokrajine. Od toga blizu 12,5 miliona dinara je za osnovno funkcionisanje, a 11,8 miliona dinara namenjeno je za ostvarivanje programa – rekao je Jene Hajnal, predsednik MNS-a. „Mi nastojimo da na sva četiri glavna polja dalje razvijamo programe, imamo čak programe i događaje od nacionalnog značaja, i svi oni već sada očekuju da sada dobijeni iznos tako iskoristimo da se zajednica gradi i razvija”.

Hrvatsko nacionalno veće Pokrajina je podržala sa četiri miliona dinara. „Pre godinu dana na inicijativu Mihalja Njilaša formirana je radna grupa koja radi na stvaranju jednog obrazovnog centra. Pripremljen je već predlog zakona za promenu srednjoškolskog sistema i pokrajinska vlada može da ga usvoji u kratkom roku. Zahvalni smo za svaki iznos i podršku, i saradnja sa pokrajinom je bolja od korektne” rekla je Jasna Vojnić, predsednica, Hrvatsko nacionalno veće.

Iznos koji je Pokrajina namenila za nacionalne savete ove godine nije se menjao. Lista finansiranih proširena je sa dva nova nacionalna saveta – poljskim i ruskim. „Sasvim sigurno ćemo tokom godine obezbediti sredstva, da li iz budžetske rezerve, da li rebalansom budžeta, kojima ćemo izjednačiti ove nove korisnike. Doduše, sada su nacionalnim savetima upućeno manja sredstava nego prošle godine, jer ih umesto 15 sada ima 17” rekao je Mihalj Njilaš, pokrajinski sekretar za nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Pokrajina i dalje čvrsto podupire rad nacionalnih saveta – rekao je Mihalj Njilaš. Podrška će tokom godine u četiri rate biti upućena nacionalnim savetima.

Izvor: Pannon RTV