Nacionalni savet | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Nacionalni savet

Predsednik, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
podpredsednik, Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Izvršni odbor - predsednik, Nacionalni savet, Saradnik
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje - predsednik, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Izvršni odbor, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obaveštavanje - predsednik , Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obaveštavanje, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu - predsednik, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
DZVM
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Za Mađare na drugi način
Odbor za obrazovanje, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Izvršni odbor, Nacionalni savet, Saradnik
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma - predsednik, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za kulturu, Izvršni odbor, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Nacionalni savet
Mađarska Liga - Nova Mađarska Alternativa
Odbor za službenu upotrebu jezika i pisma, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obrazovanje, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Odbor za obaveštavanje, Izvršni odbor, Nacionalni savet
Mađarska Sloga
Nacionalni savet