Megalakult az MNT következő összetétele | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Megalakult az MNT következő összetétele

Mgr. Hajnal Jenőt szavazattöbbséggel újfent megválasztották elnöknek

Megtartotta alakulóülését a november 4-én megválasztott Magyar Nemzeti Tanács új összetétele. Közvetlenül a tegnapi alakulóülést követően tartották meg a tanács első rendes ülését is, amelyen mgr. Hajnal Jenőt megválasztották elnöknek. Ez lesz Hajnal Jenő második elnöki mandátuma. A 35 tagú MNT munkájában a következő négy évben a Magyar Összefogás választási jelöltlista 30 és a Magyar Mozgalom–Zsoldos Ferenc jelöltlista 5 képviselője vesz részt.

Az államigazgatási és helyi önkormányzati minisztérium összehívása nyomán a szabadkai Városháza dísztermében megtartott alakulóülésen Kucsera Géza elnökletével, valamint Sárközi István és Baráth Gábor Gergely részvételével a munkaelnökség átnyújtotta a képviselőknek mandátumukat, amit követően formálisan is megalakult az MNT következő összetétele. A Magyar Összefogás 30 képviselőjének javaslatára azonnal összehívták a tanács első rendes ülését, amelynek napirendjén az elnök megválasztása szerepelt.

A Magyar Összefogás 29 képviselője Hajnal Jenő listavezetőt, az MNT előző összetételének elnökét javasolta elnöknek. Az első rendes ülésen az indoklást követően vita nélkül szavazattöbbséggel megválasztották elnöknek mgr. Hajnal Jenőt, aki az eskütételt követően székfoglaló beszédében köszönetet mondott a szavazóknak bizalmukért, kiemelvén: „A támogatás alázatra és még nagyobb munkára kötelez. Az elmúlt négy év azt bizonyította be, hogy a céltalan panaszkodás helyett csak a tettnek és az együtt, közösen elvégzett munkának van értelme. Mindazokkal, akik itthon maradtak, abból, ami rendelkezésünkre áll, értékálló minőséget kell teremteni.”

ELKÖTELEZETTSÉG ÉS KÖVETKEZETESSÉG

A szavazást megelőzően Hajnal Jenő jelölését Jerasz Anikó (Magyar Összefogás) indokolta, kiemelvén: Hajnal Jenő rendkívül céltudatos, következetes és közvetlen személyiség. Mint azt hozzátette, hatalmas kapcsolati tőkével rendelkezik, több évtizedes, az oktatás és a közművelődés területén eltöltött szakmai múltja révén, továbbá élvezi a vajdasági magyar közösség bizalmát. Ez a bizalom segítőkész hozzáállásán és közösségépítő munkáján nyugszik, mondta Jerasz Anikó.

– Tetteivel arra törekedett és törekszik, hogy előbbre vigye a vajdasági magyar közösség életét, megkönnyítse hétköznapjait és összefogja a közösséget. Erős, határozott vezető, aki ezzel egy időben megértő és együtt érző. Mindig a magyar érdekérvényesítés elszánt képviselője volt minden területen – fogalmazott Jerasz Anikó.

A folytatásban felszólaló Kalmár Zsuzsanna (Magyar Mozgalom) a következő négy évvel szembeni elvárásairól beszélt. Mint azt kifejtette, szeretné, ha az MNT következő összetétele erős és határozott intézménye lenne a magyarságnak. Szeretné, ha a fontos döntések a tanácsteremben születnének meg, húzta alá, rámutatván: szeretné, ha nem ellenségként tekintenének arra, aki másként vélekedik bizonyos dolgokról, hiszen a legtöbbjüket ugyanazok a célok vezérlik.

MEGOSZTOTTSÁG HELYETT EGYÜTTMŰKÖDÉST

Székfoglaló beszédében Hajnal Jenő aláhúzta: a vajdasági magyar közösség minden egyes tagját képviselni és szolgálni kívánja.

– Köszönetemet szeretném kifejezni mindazoknak, akik részt vettek a közvetlen nemzeti tanácsi választásokon, hiszen részvételükkel nemcsak magunkat, délvidéki magyarokat, de egész nemzetünket is abban erősítették meg, hogy olyan hagyományok és értékek mentén haladnak, amelyek legfőbb jellemzője az újrateremtés, az előrehaladás és a továbberősödés. Újrateremtése szülőföldünkön a szabadság rendje szerinti otthonosságnak. Előrehaladása minden olyan dolognak, ami igazán fontos életünkben: családunk, gyermekeink, otthonunk, munkánk, kiszámítható előrehaladásunk, egészségünk, emberi méltóságunk, szabadságunk, kultúránk, hitünk, szülőföldünk, hazánk és nemzetünk. És nemzeti közösségünk továbberősítése sikeresen kihasználva törvény adta lehetőségeinket, mégpedig törvényes jogkörünkkel élve. Természetesen azoknak a részvételét külön is megköszönöm, akik bennünket, a Vajdasági Magyar Szövetség, a történelmi egyházak, a civilek és az értelmiségiek összetartásával létrejött Magyar Összefogást és személy szerint engem támogattak. Tudom, hogy nekik különösen nagy felelősséggel tartozom, de arról sem szeretnék megfeledkezni az elkövetkezendőkben, hogy az MNT-nek és annak elnökének nemzeti közösségünk minden tagját szolgálnia kell, függetlenül attól, hogy november 4-én kire szavazott, vagy hogy élt-e szavazati jogával. Mindez pedig alázatra és még nagyobb munkára kötelez bennünket. Az elmúlt négy év ugyanis azt bizonyította be, hogy a céltalan panaszkodás helyett csak a tettnek és az együtt, közösen elvégzett munkának van értelme. Mindazokkal, akik itthon maradtak, abból, ami rendelkezésünkre áll, értékálló minőséget kell teremteni – fogalmazott Hajnal Jenő.

Az MNT új elnöke az együttműködésnek a megosztottsággal szembeni fontosságát hangsúlyozta, kiemelvén: az MNT munkája során támasz a megosztottság helyett csakis az együttműködés, az önös magánérdekek érvényesítése helyett pedig a közjó szolgálata, a közös kisebbségi és nemzeti ügyek erős és hatékony képviselete lehet.

– Felvállalt feladatunk volt az elmúlt négy évben és kötelmünk marad az elkövetkezendőkben is, hogy a vajdasági magyar közösség tagjait meghallgassuk, érdekeit, kéréseit és igényeit közvetlenül megismerjük, valamint segítsük, és hogy Magyarország Kormányának az elkövetkezendő négy évre megfogalmazott céljaihoz illeszkedve járuljunk hozzá kisebbségi közösségünk biztonságához, pozicionálásához a közép-európai együttgondolkodásban, mégpedig a családok támogatásának, a versenyképes tudás megszerzésének és a munkaalapú társadalom megteremtésének a terén. Szeretném külön is megköszönni anyaországunknak és Magyarország Kormányának az elmúlt négy évben a délvidéki magyarságnak nyújtott erkölcsi, szellemi és anyagi támogatását, a magyar nemzet határok feletti egyesítésére törekvő kézzelfogható politikáját. A jövőben is számítunk erre a támogató közreműködésre, hiszen ezáltal nem elszenvedői, hanem haszonélvezői lehetünk annak, hogy Szerbiában magyarként élünk. Vagyunk, van helyünk, meghatározó a szerepünk. A vajdasági magyarság ereje épp ebben van és lesz, hogy nem szemlélője, hanem épp ellenkezőleg: aktív alakítója mindennapjainak. Két nappal ádvent első vasárnapja és a következő négy év reményteljes várakozása és elvárása előtt mi mást kívánhat az ember mindannyiunknak a kihívások nagy rengetegében, mint hogy valósuljon meg a csoda, kézzelfogható közelségbe kerüljön mindaz, amire várakoztunk, minden, ami után vágyakoztunk – osztotta meg az egybegyűltekkel gondolatait Hajnal Jenő.

Az új összetételű MNT tagjai:

A Magyar Összefogás listáról: Mgr. Hajnal Jenő, Jerasz Anikó, dr. Mészáros Zoltán, De Negri Ibolya, Sárközi István, Erdődi Edvina, Kálló Béla, Verebes Krnács Erika, Paskó Csaba, dr. Vitkay-Kucsera Ágota, Dolinszky Gábor, Bajusz Koncz Ágnes, Ternovácz István, Kisimre Szerda Anna, Molnár Attila, Petkovics Márta, Perpauer Attila, Linka Berecz Gabriella, Baráth Gábor Gergely, Bacsik Lőrinc Natália, Fazekas Róbert, Csikós Krisztina, Losoncz Dávid, Turkál Marianna, dr. Dudás Attila, Ábrahám Csilla, Szlákó József, Péter Krisztina, Teslić Zoran és Györe Decsov Emese,

A Magyar Mozgalom–Zsoldos Ferenc-listáról: dr. Zsoldos Ferenc, Mengyán Pletikoszity Ildikó, Kalmár Zsuzsanna, Kucsera Géza és Novák Anikó.

Egymás partnerei

Ünnepi pillanat az MNT következő összetételének a megalakulása, értékelte az alakulóülést követően a sajtónak nyilatkozva Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke. Mint hozzátette, számos terv és elképzelés megfogalmazódott. Mivel a VMSZ az MNT létezését elsősorban soha nem célként, hanem az érdekérvényesítés eszközeként élte meg, az egymás irányába megfogalmazott elsődleges elvárás az, hogy az érdekérvényesítésben, a közösségépítésben és az emberek segítésében az MNT ugyanazt a hatékonyságot képviselje, mint az elmúlt négy évben, emelte ki Pásztor István, mondván: ilyen szempontból az MNT és a VMSZ partnerek, kiegészítik egymást, és ugyanannak a célnak az eszközei, ez a cél pedig a közösség képviselete és érdekeinek érvényesítése.

Forrás: Magyar Szó, 2018. december 1–2. 1. 5.