Jelenlegi hely

MNT által alapított/társalapított intézmények

Az Európa Kollégium 2015 szeptemberében nyitotta meg kapuit Újvidéken azzal a céllal, hogy otthont nyújtson a tartományi székvárosban tanuló magyar anyanyelvű hallgatók számára, illetve a magyarországi szerb közösséghez tartozó, de a tanulmányaikat Újvidéken folytató hallgatók számára.

Zentai Magyar Kamaraszínház

Zentának – bár településtörténete 1216-ig, várostörténete pedig 1506-ig nyúlik vissza – a XX. század közepéig nem volt levéltára. A “levéltár” és a “levéltárnok” fogalmak jelentkeznek ugyan már nemcsak Zentán, hanem a szomszédos Ada, Óbecse, Ókanizsa és Szenttamás községekben is a XIX. században, ezek azonban nem a mai értelemben vett levéltárak és levéltárosok voltak.

Thurzó Lajos Művelődési-Oktatási Központ

A Szarvas Gábor Könyvtár története hivatalos jogi dokumentumok alapján 1957-től követhető nyomon. A XIX. század második felében megalakult olvasóegyletek, egyházi, polgári és iparos olvasókörök azonban a könyvtár elődjének tekinthetők.

Szembesít, meghökkent, felpörget, kíváncsivá és függővé tesz. Ez jellemzi a Kosztolányi Dezső Színházat 21 éve. Az idők során a város kísérletező, ún.

A Topolyai Múzeum, a szabadkai Városi Múzeum kihelyezett részlegeként, 2002 szeptemberében kezdte meg munkáját a várost alapító Kray család 1802-ben épült bárói kastélyában. 

A topolyai Népkönyvtár elődjeként számontartott olvasókör 1945-ben alakult néhány lelkes pedagógus kezdeményezése nyomán. Az akkori gyűjtemény 380 kötetből állt, s az olvasók vasárnap és ünnepnapokon kölcsönözhettek.

A magyarkanizsai József Attila Könyvtár, jelenlegi szervezeti felépítési formájában, 1962 óta áll az olvasók rendelkezésére.

A Cnesa a Magyar Nemzeti Tanács kiemelt intézménye.

TÖRTÉNELEM

Az újvidéki Magyar Szó az egyetlen magyar nyelven megjelenő napilap Szerbiában. Alapvető feladata a Szerbiában (elsősorban a Vajdaság területén) élő magyar nemzeti közösség közszolgálati jellegű tájékoztatása.

Több mint hatvan évvel ezelőtt, húsvét tájékán, pontosan 1946. április 5-én látott napvilágot a 7 Nap  - akkor még a hetest számmal írták -  első száma. Erre a lapra azt is szokás mondani, hogy a délvidéki magyarság leghányatottabb sorsú újságja. Amelyből, volt úgy – micsoda bolond világ, micsoda sajtótörténeti kuriózum! --, hogy három is megjelent egyszerre.

A Forum Könyvkiadó, melynek  alaptevékenysége a folyóirat- és könyvkiadás, 1957.

A Magyar Nemzeti Tanács abbéli meggyőződése, hogy erős gazdaság nélkül nincs színvonalas oktatás, minden igényt kielégítő művelődés, minőséges tájékoztatás, megerősítette a Szekeres László Alapítvány életrehívásának indokoltságát, amely a vajdasági magyarság intézményrendszere kiépítésének, megszervezésének egyik első lépcsőjeként könyvelhető el.

Az Alapítvány céljai:

A Pannon Televíziót és a Pannon Rádiót a Pannónia Alapítvány működteti, amely azzal az elsődleges céllal alakult, hogy fejlessze Vajdaságban a magyar nyelvű tájékoztatást, és hozzájáruljon a vajdasági magyarság közösségként való megmaradásához, társadalmi felzárkózásához, valamint az euroregionális integráció erősítéséhez. A médiaház a szabadkai Magyar Házban működik.

Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Zavod za kulturu vojvođanskih Mađara
Institute for Hungarian Culture in Vojvodina