Korszerűbb tankönyvek készülnek | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Korszerűbb tankönyvek készülnek

Milyen új kiadványok várják a magyar ajkú diákokat?

Idén ősztől a harmadik és a hetedik osztályosok tanulnak új tanterv szerint. A harmadikos tanulók számára négy kiadótól 12 új tankönyv készül, a hetedik osztályosok részére pedig összesen 14 tankönyvcsomag, azaz több mint 20 tankönyv megjelentetését tervezik, öt kiadó gondozásában. A véleményezést, a szerzői, fordítói, lektori csapat munkáját a Magyar Nemzeti Tanács koordinálja.

Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagját arról kérdeztük, hogy a szerzői tankönyvekről és a fordításban megjelenő tankönyvekről mit kell/érdemes tudni. Egy tankönyv mindig csapatmunka eredménye, sőt nem is kis csapaté. Sokan nem is tudják, milyen óriási, milyen odaadó, összehangolt munkáról van szó. Erről is kérdeztük az illetékest.

ÖSSZEHANGOLT CSAPATMUNKA

– 2018 szeptemberében az első és ötödik osztályos tanulók kezdték meg az új tanterv szerint a tanévet. Az új tanterv következtében új tankönyvek voltak szükségesek, hiszen nemcsak módszertani szempontból, hanem tartalmilag is korszerűsítették a meglévőket. 2018 júniusában, amikor szerb nyelven jóváhagyták az elsős és ötödikes tanulók számára a tankönyveket és a tanévkezdés előtt három hónappal megjelent a Tankönyvkatalógus, számunkra világos volt, hogy a szeptemberi tanévkezdésig nincs esély biztosítani a szükséges tankönyveket, hiszen ennyi idő alatt nem lehet elvégezni ezt a hatalmas munkát. Az összes kisebbség ugyanabban a helyzetben találta magát. Ráadásul az állami Tankönyvkiadó Intézet mellett a tankönyvpiacon új kiadók is megjelentek, akiknek a könyvei kevésbé voltak ismertek a magyarul tanító pedagógusok számára. Ekkor egy szakmai megbeszélésre hívtuk az iskolaigazgatókat, az osztálytanítókat, a szaktanárokat és az iskolapedagógusokat, amelyre beszereztük az összes kiadó jóváhagyott tankönyveit az említett két évfolyamra, és a fórumon résztvevők elé tártuk, azzal a céllal, hogy válasszák ki tantárgyanként a legmegfelelőbbet. Jeleztük a kiadók felé igényünket, akik partnerek voltak a közös munkakezdéshez. Erre az időre már összeállítottuk a legjobb fordítók és lektorok névsorát is, bár nagy kihívás volt megtalálni a fordítókat és lektorokat is. Köztudott, hogy a vajdasági magyar kiváló fordítók nagy része nyugdíjba vonult, és új munkatársakat kellett keresnünk. 2018 szeptemberében az új tanterv szerint induló elsősök és ötödikesek, minden igyekezetünk ellenére, sajnálatos módon néhány tantárgyból tankönyv nélkül maradtak. Tanévközben mégis elkészültek a fordítások és a szerzői tankönyvek magyar nyelv és irodalom, valamint a zenekultúra tantárgyakból is. A következő évet még felkészültebben vártuk be, és a tanterveket, valamint az új másodikos és hatodikos tankönyveket is előbb elfogadta a minisztérium. Önhibánkon kívül, ekkor sem tudtuk megkezdeni az érdemi munkát május előtt, ezért történt csúszás a tanév elején, de néhány tankönyvet kivéve szeptember-október folyamán már ott volt a tanulók előtt. Az idén valamivel jobb helyzetben vagyunk, hiszen a 2020/2021-es tanévre készülő, szerb nyelven jóváhagyott tankönyvek katalógusa februárban látott napvilágot. Ettől a pillanattól kezdve dolgoznak a munkatársak az új tankönyvek fordításán – emelte ki Petkovics Márta, aki hozzátette:

– 2019 őszén szakmai tanácskozásra hívtuk az ötödikes és hatodikos tankönyveken dolgozó szerzőket, fordítókat, lektorokat, grafikai szerkesztőket, valamint a munkánkat segítő tartományi oktatási titkárság és a Vajdasági Pedagógiai Intézet vezetőit és munkatársait. Ezen a megbeszélésen megtárgyaltuk mindazokat a problémákat, kihívásokat, amelyekkel szembesültünk, átadtuk egymásnak a tapasztalatainkat. Jó ötletek születtek, amelyeket az idén beépítettünk a gyakorlatba. Így történt meg, hogy rövidebb idő alatt tudjuk a tankönyveket fordítani és lektorálni, úgy, hogy a minőség legyen az elsődleges szempont. A munkatársak köre csak kissé módosult, a régiek mellett újak is lehetőséget kaptak. Célunk egy olyan fordítói csapat kinevelése, amely majd az elkövetkező években-évtizedekben elvégzi a tankönyvek fordítását, de azt sem zárjuk ki, hogy néhány éven belül a vajdasági magyar pedagógusok is kedvet kapnak a tankönyvíráshoz, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács üdvözölne – szögezte le az MNT tankönyvekkel megbízott tagja.

SZERZŐK, FORDÍTÓK, LEKTOROK

Mint már hírt adtunk róla, 181 magyar tankönyv került be a katalógusba, amelyből választhatnak az iskolákban. A harmadikosok és a hetedikesek tanulnak jövőre az új tanterv szerint, tehát nekik készülnek az új tankönyvek. Petkovics Mártától azt is megkérdeztük, mit lehet ezekről a kiadványokról elmondani, korszerűbbek lesznek-e, mint a korábbiak, elkészülnek-e időre.

– Most ott tartunk, hogy az új katalógusba máris bekerültek egyes harmadikos és hetedikes könyvek. De a többi is az utolsó fázisban van. Az összes könyvet lefordították, lektorálták, betördelték, és visszajuttatták a fordítókhoz és lektorokhoz utolsó korrekcióra. Ezután már csak a javítás van hátra, majd következik az MNT véleményezése. Amint a kérelem megérkezik az MNT hivatalába, azonnal cselekszünk, mert minden perc számít. Tudomásom szerint június végén ismét megjelenik egy tankönyvkatalógus-kiegészítés, amibe a még hiányzó tankönyvek is bekerülnek, és most végre utolérjük magunkat. Ezek a tankönyvek lesznek választhatók a harmadikos és hetedikes tanulók számára a 2020/2021-es tanévben, és az ingyenes tankönyvek is eljutnak majd az arra jogosultakhoz.

Előreláthatóan a jövő tanévre a harmadikos tanulók számára négy kiadótól 12 új tankönyv készül. A Magyar nyelv és irodalom tankönyvcsomagjának szerzői Erdélyi Lenke, dr. Törteli Telek Márta és dr. Vukov Raffai Éva, míg a zenekultúra tankönyvét Tolnay Ilona írta. Az összes a Tankönyvkiadó Intézet gondozásában jelenik meg, Léphaft Ágnes szerkesztésében. Fiatal illusztrátorként első alkalommal jelenik meg Nagy Kornélia. A Tankönyvkiadó könyveit Losonc Kelemen Emese és Rizsányi Attila lektorálta. Jó hír, hogy a matematika és a természet és társadalom tantárgyak tankönyvcsomagját három kiadó, a Kreatív Központ Kft., a Bigz Kft. és a Novi Logos Kft. is lefordíttatta. Kettőt már jóvá is hagyott a tartományi oktatási titkárság, a harmadik pedig folyamatban van. Mindezen tankönyvek fordítását és lektorálását Burány Hajnalka, mgr. Csikós Pajor Gizella, Juhász Valéria, Mačković Papp Márta, Móra Regina, Soós Georgina, Süli Szilvia végezte. A harmadikos képzőművészet tankönyv Radics Viktória fordításában és Burány Hajnalka lektorálásában a Bigz Kiadó Kft. kiadó gondozásában jelenik meg.

A hetedik osztályosok számára összesen 14 tankönyvcsomag, azaz több mint 20 tankönyv készül öt kiadó kiadásában. A szerzői tankönyvek most is a Tankönyvkiadó gondozásában jelennek meg. Magyar nyelvből a tankönyvcsomag régi és új szerzők tollából íródott meg. Az Olvasókönyv és az Olvasási munkalapok szerzője dr. Bence Erika és Kuktin Erzsébet. A nyelvtankönyvet Laki Boglárka és Rokvić Erzsébet írta. Az anyanyelvi könyveket Buzás Márta és Fajtner Martonosi Lídia lektorálta. Ezek mind korszerű, a mai elvárásoknak megfelelő, rengeteg interaktív anyaggal, világhálón elérhető kiegészítővel tűzdeltek, amelyek a mai módszertani elvárásoknak megfelelnek. A hetedik osztályos Zenekultúra tankönyvét fiatal szerzőpáros, Csikós Krisztina és Radetić Ádám írta meg, akik a hatodikos tankönyvet is készítették, a kottagrafikus pedig Tamara Štricki Seg volt. A többi tantárgyból biztosítva lesz legalább egy kiadó tankönyvének fordítása, mégpedig a következők: történelem (Klett), földrajz (Novi Logos Kft.), biológia (Bigz Kft. és Gerundium Kft.), matematika (Gerundium Kft. és Bigz Kft.), fizika (Klett Kft.), kémia (Gerundium Kft.), számítástechnika és informatika (Klett Kft.), műszaki és technológiai ismeretek (Novi Logos Kft.), képzőművészet (Gerundium Kft.). A fordítók pedig a következők: Agyánszki Máté, Andrási Melinda, Angyal Andor, Cinkler Klárika, mgr. Csikós Pajor Gizella, Esztelecki Péter, dr. Horváth Zsolt, Madarász Mária, Molnár Víg Hermina, dr. Péics Hajnalka, Petkovics Márta, Pletikoszity Balázs, Rajsli Emese és Tóth Gabriella. A lektori munkát Blaskó Tünde, Brenner J. János, Burány Hajnalka, Czini Zoltán, Döme Szabolcs, Farkas Zsuzsa, mgr. Kecsenovics Szabó Dóra, Kollárs István, Kollárs Magda, Móra Regina, Seffer Róbert és Vikor Györgyi végezte.

QR-KÓDOK

A csapathoz tartoznak azok a vajdasági műfordítók is, akik a szerb nyelven íródott irodalmi műveket, leggyakrabban verseket, átültetik magyar nyelvre. Nem elhanyagolható azon szakemberek segítsége sem, amelyeket egy-egy fordítás alkalmával megkeresünk, hogy a szakterminológiai kérdéseket tisztázzuk. Sokszor megtörténik, hogy a fordító ilyen segítséget kér. De az is előfordul, hogy a fordító az anyaországi szaktekintélyeket, egyetemi tanárokat keresi fel olyan fordítói probléma megoldáskeresésével, amit egyedül nem tud megoldani.

Az új tankönyvek minősége messzemenően jobb, mint a korábbiaké volt. A kiadók követik a világban uralkodó trendet, a 21. századi generációk igényeit és szokásait. Rengeteg olyan anyag található meg bennük, ami a tanulók készségeinek fejlesztésére szolgál, önálló gondolkodásra, következtetésre és munkára ösztönzi a tanulókat. A tankönyvekben QR-kódok vezetik a világhálóra a diákokat, emellett több kiadónak is van online felülete, és az ott található a digitális tananyagot is tudják használni. Egyre több pedagógus él ennek a lehetőségével, és a Magyar Nemzeti Tanács is szorgalmazta a korszerű oktatástechnológia bevezetését, rengeteg okostáblát és informatikai eszközt biztosított az iskolák számára, valamint támogatja a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztésére irányuló továbbképzéseket is – hangsúlyozta Petkovics Márta.

Forrás: Magyar Szó, 2020. május 28. 1., 9.