Virtuális oktatásból kitűnő | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Virtuális oktatásból kitűnő

A jövő héten véget ér a távoktatás és ezzel együtt a televíziós órák is. A diákok egy része hátradőlhet. Azok, akik nem elégedettek az év végi osztályzataikkal, júniusban lehetőségük lesz a javításra. Hamarosan megkezdődik a Magyar Nemzeti Tanács szerb nyelvi felzárkóztató képzése, és folytatódik az egyetemi felvételi-előkészítő. Arról, hogy milyen volt a televíziós távoktatás, illetve mit kell tudni a szerb nyelvi képzésről és a felvételi-felkészítőről, Jerasz Anikó, az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke számolt be lapunknak.

Az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium nemrégiben átfogó jelentést készített a szerbiai távoktatásról, beleértve a kisebbségi nyelveken folyó távoktatást is, melyben a magyar nyelvű, ilyen alakban megvalósított pedagógiai munka megszervezéséről és lebonyolításáról különösképpen elismerő szavakkal szólnak az illetékesek.

–  A sok-sok kihívással járó távoktatás folyamata egy hét múlva lezárul, így már mindannyian birtokában vagyunk a teljesen új oktatói-nevelői munkamódszer eredményeinek és tapasztalatainak. Mindezeket tekinti át az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlesztési Minisztérium a távoktatásról készült terjedelmes jelentésben. A beszámoló fontos része a kisebbségi nyelveken folyó távoktatás taglalása, melyből kitűnik, hogy a szerbiai nemzeti kisebbségek közül a magyar közösség készítette el a legtöbb távoktatásban is alkalmazható felvételt, nem kevesebb, mint 1192 órát. A bosnyák közösség 758 felvétellel, a szlovák 384, az albán pedig 324 adással járult hozzá az oktatás sikerességéhez. A fenti statisztika még inkább alátámasztja: példátlan összefogásról tettünk tanúbizonyságot ebben a teljesen új, a koronavírus miatt szinte azonnali reagálásokat és megoldásokat kívánó helyzetben. Mindenekelőtt ez annak köszönhető, hogy az iskolaigazgatók és a magyar anyanyelvű pedagógusok rögtön, készségesen és felelősségteljesen reagáltak a felmerülő helyzetre. A Magyar Nemzeti Tanács felkérésére összesen 29 település 56 oktatási intézményének 176 pedagógusa reagált pozitívan, és vett részt a televíziós felvételek elkészítésében. Összesen 130 előadó tartott online órákat a televízióban az általános iskolák alsó és felső osztályos tanulóinak. Március 23-a és május 29-e között összesen 816 tanóra készül el. A középiskolásoknak 46 tanár tartott órákat összesen 6 tantárgyból. Május végéig 376 óra lesz elérhető a középiskolások részére. Voltak olyan tanárok is, akik mind az általános, mind a középiskolás korosztálynak tartottak órát a televízió képernyői előtt. Többségük 4–5, de vannak olyan középiskolai pedagógusaink is, akik több mint 25 televíziós óra megtartását vállalták.

A járvány csillapodásával a tanórák eltűnnek a televíziók képernyőiről, viszont ezek továbbra is elérhetőek és szabadon visszanézhetők lesznek az interneten. Reméljük, ezek a tananyagok a későbbi években is, mint a tantermi oktatás kiegészítő részei hozzájárulnak az anyanyelvi oktatáshoz és a tananyag sikeres elsajátításához nebulóink körében.

Hozzáállás, szakmaiság és szervezés tekintetében nemcsak oktatási intézményeink és tanáraik, de a szabadkai Pannon RTV is kitűnőre vizsgázott. A vidéken dolgozó munkatársak bevonásával felvételek készülhettek Horgoson, Adán, Óbecsén, Nagybecskereken vagy Újvidéken, de voltak tanórák, amelyeket Bácskossuthfalván, Bácsfeketehegyen, Magyarcsernyén és Temerinben rögzítettek. A felvételek legnagyobb része a médiaház szabadkai stúdióiban és Zentán, a Közgazdasági és Kereskedelmi Iskola tantermeiben készült el. Köszönjük az iskolaigazgatóknak, hogy rendelkezésünkre bocsájtották intézményeik tantermeit, megfelelő feltételeket teremtve mind az előadó pedagógusok mind pedig a média munkatársai számára. Az iskolákban mindannyian odafigyeltek az előírások betartására. A felvételek elkészültével médiaházunk fiatal szakértői gárdája a felvételeket gyorsan vágta, szerkesztette és vizuálisan továbbfejlesztette, ezzel is hozzájárulva a tananyagok hatékonyabb elsajátításához és egy kellemesebb vizuális élményhez. Rengeteg telefonálás, egyeztetés előzte meg mindezt, ám a visszajelzésekből egyöntetűen megállapíthatjuk, hogy megérte! A szülőktől sok-sok köszönőlevelet kaptunk a távoktatás megszervezéséért és a minőségi órák megtartásáért.

Szólni szeretnék azokról az intézményekről is, amelyek a duális oktatás gyakorlati tantárgyihoz készítettek órákat, a közösség, a tudás érdekében tevékenykedve. Ilyen felvételek készültek a szabadkai Ivan Sarić Műszaki Iskolában és a Vegyészeti-technológiai Iskolában. Ezeket a szerbiai állami televízió rögzítette, míg a szabadkai Politechnikai Iskola pedagógusai saját felvételekkel járultak hozzá a távoktatáshoz.

Közösségünk ebben a komoly döntéseket kívánó helyzetben ismét páratlan összefogásról tett tanúbizonyságot. Olyanról, melyben nemcsak pedagógusaink, hanem a szülők, gyerekek is egy ügy, egy cél mellé álltak. Mindenkiben az a késztetés és igény vált mozgatórugóvá, hogy a diákok tudása a világjárvány pusztító körülményei ellenére gyarapodhasson, értelmi fejlődésük és aktivitásaik folytatódhasson.

Az országban kihirdetett rendkívüli állapot szigorú intézkedéseit magunk mögött tudhatjuk ugyan, de a járványhelyzethez változatlanul alkalmazkodniuk kell az oktatási intézményeknek. A harmadikos középiskolások számára szervezett szerb nyelvi felzárkóztató képzés például az egyik olyan program, mely iránt nagy az érdeklődés a diákok részéről. 

– A Magyar Nemzeti Tanács a COVID-19-es járvány miatt kénytelen volt lemondani a tavaszra tervezett programjait. A járványhelyzet csillapodásával azonban úgy ítéltük meg, hogy a nyári szerb nyelvi felzárkóztató képzés megtartható, természetesen az egészségvédelmi és egyéb kötelező előírások betartása mellett. A kurzus 2012 óta kerül megszervezésre Magyarország Kormányának támogatásával, a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága és a Bethlen Gábor Alap közreműködésével. A 80 órás, háromhetes, ingyenes tanfolyam két részből áll. Első része a tantermi foglalkozásokat foglalja magában, melyet 7 helyszínen tervezünk lebonyolítani (Szabadkán, Topolyán, Magyarkanizsán, Zentán, Adán, Óbecsén, Temerinben), ám amennyiben igény mutatkozik rá, más helyszíneken is meg tudjuk szervezni. A tanulók szintfelmérő teszt kitöltése alapján kerülnek be kezdő vagy haladó csoportba. A tantermi foglalkozásra július 6-a és július 17-e között kerül sor a tanuló által választott helyszínen. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a képzés harmadik hetét várják leginkább a résztvevők, melyre Újvidéken, az Európa Kollégiumban és az újvidéki József Attila Általános Iskolában kerül sor. Idén július 20-a és július 24-e között zajlanak az ottani foglalkozások. A tanárok ezen már olyan feladatokat adnak a résztvevőknek, melyeket a gyakorlatban, akár az utcán, akár a piacon, vagy könyvtárban kell alkalmazniuk. Az egyhetes tábor ideje alatt nemcsak a tanulásról és a gyakorlati oktatásról beszélünk – a tanulóknak kulturális és közösségformáló programokat is felkínálunk. A képzés hasznos a diákok számára, hiszen a szakemberek az iskolában megszokottól teljesen eltérő módszereket alkalmaznak az oktatás során. A tanárok más tankönyveket használnak, a kommunikációra, a funkcionális nyelvhasználatra építenek, és ténylegesen arról szól a három hét, hogy a tanulók legyőzzék a szerb nyelv használatakor jelentkező gátlásokat. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján elmondhatjuk, hogy a résztvevők zöme visszatér és egy évvel később, a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsga után is jelentkezik az MNT őszi szerb nyelvi képzésére, melynek köszönhetően bátrabban kezdi meg felsőoktatási tanulmányait.

Az érdeklődő tanulók június 1-jéig jelentkezhetnek az osztályfőnököknél, vagy az oktatas@mnt.org.rs villámpostacímen és a 024/524-534-es telefonszámon, a Magyar Nemzeti Tanács Hivatalában.

A Magyar Nemzeti Tanács felsőoktatási felkészítő programjait mindig nagy érdeklődés követi. Teljeskörű lebonyolítására most hogyan kerülhet sor?

– A Magyar Nemzeti Tanács januárban meghirdetett felvételi-felkészítő programjára nagy örömünkre 166 tanuló regisztrált az erre kialakított Breki felületen. A tanulók 14 tantárgyból választhattak idén is: magyar nyelv és irodalom, angol nyelv, német nyelv, matematika, fizika, kémia, földrajz, történelem, biológia, informatika, közgazdaságtan, pszichológia, alkotmány és állampolgári jogok, valamint szociológia. Ahogyan az várható volt, a matematika a legközkedveltebb, hiszen a legtöbb felsőoktatási intézményben ebből a tantárgyból van felvételi vizsga. A február végén megtartott első tantermi foglalkozás sikeresen lezajlott. Március elején még sikerült egy kisebb létszámú foglalkozást megtartani, ezt követően a további tantermi órákat a koronavírus-járvány miatt a virtuális térbe helyeztük át. A tanárok (meglévő feladataik mellett) nagyon sok tananyagot töltöttek fel a tanulók részére, így a kapcsolattartás folyamatosan zajlott. A rendkívüli állapot megszűnésével azt a visszajelzést kaptuk a felkészítő tanárainktól, hogy a felvételi vizsgák előtt nagy szükség lenne még egy személyes találkozóra, azaz egy tantermi óra megtartására. Erre a június 13-át irányoztuk elő. A regisztrált felhasználókat már értesítettük, és várjuk a visszajelzéseiket. Természetesen e program esetében is a fiatalok egészsége a legfontosabb. A tanulók visszajelzései mentén fogjuk kialakítania a szokásosnál is kisebb létszámú csoportokat, és a megfelelő óvintézkedések betartása mellett tartjuk meg az órákat. Az Újvidéki Egyetem Szenátusa a karokra vonatkozóan meghatározta, hogy a felvételi vizsgák június utolsó, valamint július első hetében valósulnak meg, tehát a tanulóknak még alkalmuk lehet egy utolsó egyeztetésre a vizsga előtt.

Az alapos felkészülés szorgalmas munkát, rendszeres tanulást feltételez, melyhez minden tovább tanuló diáknak, szülőföldünk majdani szakembereinek, értelmiségiének kitartást és sikeres felvételi vizsgát kívánunk – emelte ki Jerasz Anikó.

Forrás: Magyar Szó, 2020. május 23. 24. 13