Kétezer hely az elsős középiskolásoknak | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content
  • Трг жртава фашизма 9, 24000 Суботица
  • office@mnt.org.rs
  • +381 (24) 524 534

You are here

Kétezer hely az elsős középiskolásoknak

Az MNT támogatja a 15 főnél alacsonyabb létszámú osztályok megnyitását – Régi-új igazgató a Szabadkai Városi Könyvtárban és a Kosztolányi Dezső Színházban

Közeledik a tanév vége, és ezzel egyidejűleg a következő iskolaévre való iratkozások időszaka is. A közelmúltban véglegessé vált a 2018/2019-es tanévben magyar nyelven nyíló középiskolai szakok száma, ugyanakkor mára az is pontosan látszik, hogy tartományunk egy-egy településén hány magyar elsős kezdi meg általános iskolai tanulmányait. Éppen ezért a Magyar Nemzeti Tanács tegnap megtartott 34. ülésének programjában az oktatást érintő több fontos döntés is szerepelt.

Az ülés hetven napirendi pontja közül mindenféleképpen ki kell emelni azokat, amelyek a 15 főnél alacsonyabb létszámú magyar tannyelvű osztályok megnyitásával foglalkoztak. Az eddigiek során három kérvény érkezett az MNT illetékes bizottságához. A székelykevei Žarko Zrenjanin Általános Iskolában ősztől hat magyar elsős lesz, az újvidéki József Attila Általános Iskolába szeptembertől öten tanulnak magyar nyelven az első osztályban, a bezdáni Testvériség-Egység Általános Iskolába 8 elsőst írattak be. A tegnapi ülésen Jerasz Anikó, az MNT végrehajtó bizottságának elnöke e napirendi pontok bevezetőjében elmondta, a jövőben várhatóan érkeznek hasonló jóváhagyási kérelmek a nemzeti tanácshoz, és ezek jóváhagyása a következő ülésen történik meg.

Jerasz Anikó ismertette a végrehajtó bizottság azon döntését is, amely a Vajdaság területén működő középiskolák első osztályába iratkozó tanulók létszámával kapcsolatban született meg. Mint ismeretes, Vajdaságban 37 szakközépiskolában, illetve gimnáziumban folyik magyar nyelvű oktatás. Szeptemberben magyar nyelven 86 szak nyílik, ebből 59 négyéves, 27 pedig hároméves szak. Az előttünk álló tanévben 2152 hely várja az általános iskolai tanulmányaikat most elvégző diákokat. Jerasz elmondása szerint a pályaválasztó nyolcadikosok előtt számos lehetőség van, és kiemelte, hogy nagy figyelmet fordítanak a duális oktatásra, és hogy az elmúlt időszak egyik legnagyobb eredménye, hogy több gimnáziumban is sikerült számítástechnikai-informatikai szakirányt nyitni.

Az oktatáshoz kapcsolódó hír az is, hogy a tegnapi ülésen sor került több tanintézmény igazgatójának, iskolaszéki tagjának a megválasztásáról szóló javaslat véleményezésére. A tanácsnokok döntő többsége támogatta a javaslatokat. Vita csak akörül alakult ki, hogy a szabadkai helyi önkormányzatból érkező űrlapok egy része nem felelt meg a formai követelményeknek. Itt kell elmondanunk azt is, hogy az új törvény értelmében a jövőben a nemzeti tanácsoknak a kiemelt jelentőségű oktatási intézményeknél az iskolaszéki tagok esetében nem csupán véleményezési joguk lesz, hanem 3 iskolaszéki tagot ők fognak javasolni.

A nemzeti tanács jóváhagyta a végrehajtó bizottság javaslatát a Szabadkai Városi Könyvtár és a Kosztolányi Dezső Színház igazgatójának a megválasztására vonatkozóan. Mindkét esetben a korábbi igazgató maradtak az intézmény vezetője, az előbbiben Dragan Rokvić közíró, az utóbbiban pedig Urbán András okleveles rendező.

Az MNT nyelvhasználati bizottsága új zombori, zichyfalvi, nagykikindai, kevevári és kishegyesi utcaneveket véleményezett és támogatott. Az MNT 34. ülésén 28 tanácsnok vett részt. A következő ülésre a tervek szerint júlus 11-én kerül sor.

Forrás: Magyar Szó