Vaspitačice vaspitačicama | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Vaspitačice vaspitačicama

Prvo stručno savetovanje mađarskih vaspitača u Vojvodini održano je kao događaj, koji su inicirali vaspitači.

Savetovanje je organizovano u sredu posle podne u vrtiću "Naša Radost" u Kikindi. Predstavljena su tri projekta, ali su pored toga razgovarali i o osnovama novog programa predškoslkog vaspitanja.

Ideja o održavanji jednog ovakvog susreta rodila se tokom prethodne obuke na mađarskom jeziku. Vaspitačice smatraju da je važno da se usavršavaju na svom maternjem jeziku, a ovo stručno savetovanje je prvi korak ka tome. Eržebet Savanović, zamenica direktora Predškolske ustanove "Dragoljub Budicki", Kikinda: „Naziv ovog savetovanja je "Vaspitačice vaspitačicama - horizontalno učenje". Dakle vaspitačice uče jedna od druge, predstavljaju primere dobre prakse i dobra rešenja. Mi to želimo da nadogradimo."

Pored unapred određenih tema savetovanja, učesnici su imali priliku da se međusobno savetuju o novom programu predškolskog vaspitanja. Gabrijela Kara Beda, vaspitačica, Bečej: „To je jedan novi program o složenom odgajanju dece, koji u centar kompletnog života u vrtićima stavlja dete. Zbog toga smo veliki naglasak stavili na to da mi samo usmeravamo decu, odnosno da preko toga i deca usmeravaju nas."

Sastanak je osmislila Predškolska ustanova "Dragoljub Budicki" u saradnji sa Mađarskim nacionalnim savetom. Aniko Jeras, predsednica, Izvršni odbor, MNS: „Mađarski nacionalni savet je uvek posvećivalo veliku pažnju obuci pedagoga, pa tako i na obuku vaspitača. Uvek smo u prvi plan stavljali stručno usavršavanje i konferencije na maternjem jeziku. Ovaj susret, Prvo stručno savetovanje mađarskih vaspitača, zapravo je organizovan na inicijativu vaspitača. "

Susretu je imao blizu 30 učenika.

Izvor: Pannon RTV