Az utolsó ülés | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Skip to main content

You are here

Az utolsó ülés

Jelenlegi összetételében a Magyar Nemzeti Tanács már nem ülésezik

Jelenlegi összetételében szombaton utolsó ülését tartotta meg a Magyar Nemzeti Tanács. Ezt Hajnal Jenő, az MNT elnöke jelentette be a 37. rendes ülésen, mondván, igaz, a 35 fős testület mandátuma akkor jár le, amikor majd megalakul az új összetételű MNT, de több ülést ebben az összetételben nem kíván összehívni. Ezért ezen az ülésen köszönte meg mind a tanácstagok, mind az MNT szakszolgálatában dolgozók munkáját.

A 37. ülésen napirenden szerepelt a Magyar Szó és a Hét Nap lapkiadó kft.-k jövő évi munka- és pénzügyi terve. Ökrész Rozália, a Magyar Szó Lapkiadó Kft. igazgatója az ülésen kiemelte, hogy a Magyar Szó napilap jövőre mérföldkőhöz érkezik, ugyanis a 2019. esztendő a lap jubileumi éve. Fennállásának 75. évfordulóját ünnepli.

– Bár reméljük, hogy a kivándorlás jelentősen mérséklődik, munkánkban ma a legfontosabbnak mégis azt tartjuk, hogy hozzájáruljunk a vajdasági magyar közösség megmaradásához. Ebből adódóan minden rovatunk feladatának tekinti olyan témáknak a feldolgozását, amelyek alátámasztják azt a meggyőződést, hogy a megfogyatkozott létszám ellenére is életképes a közösségünk – fogalmazott a Magyar Szó Kft. igazgatónője.

Ökrész Rozália beszélt a 2018. évi felújításokról is. Mint mondta, a magyar kormánynak köszönhetően a felújítás, illetve beruházás jövőre is folytatódik. Újvidéken, a Telepen megkezdik a nyomdának a székházból a második részlegbe történő áttelepítéséhez szükséges csarnok megépítését, valamint a még használható épületek felújítását.

A Magyar Szó 2019. évi pénzügyi terve csaknem 400 millió dináros bevételt és 399 millió ráfordítást tartalmaz. A vállalat reális alapokon nyugszik a támogatások és a saját bevételek tekintetében – mondta az igazgatónő.

Az MNT jóváhagyta a Magyar Szó Lapkiadó Kft. munka- és pénzügyi tervét.

A testület nyugdíjba vonulása miatt felmentette a Magyar Szó Lapkiadó Kft. Taggyűlési Jogokat Gyakorló testületi tagsága alól Fodor Istvánt, lapunk nyugalmazott szerkesztőjét, és helyébe Kabók Erikát, a Magyar Szó főszerkesztő-helyettesét nevezte ki.

Hét Nap: A tartalomra koncentrálnak

Az MNT szombati ülésén jóváhagyta a Hét Nap Lapkiadó Kft. alapítói okiratának módosítását. Erre azért van szükség, mert augusztusban a szerkesztőség átköltözött a Magyar Médiaházba. A Hét Nap 2019. évi munka- és pénzügyi tervét is jóváhagyta a testület.
László Edit, a Hét Nap igazgatója az ülésen elmondta, a magyar kormány támogatásának hála, immár a Magyar Médiaházban, korszerű feltételek mellett, világszínvonalú műszaki berendezésekkel folyhat a munka, éppen ezért a jövő évre nem terveznek semmilyen infrastrukturális beruházást, a lap tartalmára koncentrálnak. A hetilap jövőre is 52 alkalommal, 68 oldalon jelenik meg. A szerkesztőségben 13-an határozatlan idejű munkaszerződéssel, 3-an pedig meghatározott időre szóló szerződéssel dolgoznak, ezenkívül még 20-30 külmunkatárs dolgozik a lapon. A hetilap ára nem változik, marad 50 dinár. A Hét Nap teljes költségvetése 34 407 000 dinár.

Levéltári kutatás, kiállítások

Jóváhagyták továbbá a Kishegyesi Könyvtár alapszabályának módosítását, a Zentai Történelmi Levéltár 2019. évi munkatervét és a Topolya Község Múzeuma 2019. évi program- és pénzügyi tervét is.

A Zentai Történelmi Levéltár a jövő évben is folytatja a levéltári alaptevékenységét, 300 folyóméternyi új iratanyagot terveznek átvenni, 120 folyóméternyit pedig kutathatóvá tenni. Mintegy 60 levéltári kutató fogadását tervezik 300-350 kutatónappal. Mint ifj. Fodor István, a levéltár igazgatója elmondta, folytatják az új épület építését, immár a 4. szakaszhoz érkeztek, és folytatják a levéltári anyag átszállítását erre a helyszínre. A szerbiai levéltárak közül elsőként szereznek be savmentes papírdobozokat, hogy ezekbe helyezzék el az értékes anyagot. Európa legtöbb országában törvény írja elő a savmentes papírdobozok használatát, a szerbiai levéltárak még nem használnak ilyeneket.

Gazsó Hargita, a topolyai múzeum vezetője elmondta, hogy az intézmény jövő évi költségvetése 6,5 millió dinár, ezen felül az MNT 500 000, Topolya község pedig 200 000 dinárral támogatja a múzeumot. 2019-ben az épület tetőcseréjére készülnek. A programok közül kiemelte azt a nagy kiállítást, amely a térség zsidóságának múltjával foglalkozna. A kiállítást hat hónapra tervezik, és sok-sok múzeumpedagógiai programot szerveznek köré.

Hetven évvel ezelőtt indult és 60 évvel ezelőtt szűnt meg a Topolyai Járási Színház. Ennek apropóján kutatóakciót szerveznek majd, s ebből végül kiállítást rendeznek. Tervezik az idén Szivácon megszervezett Szenteleky-kiállítás vándoroltatását, hogy a nagyközönség is láthassa a kivételes kiállítási anyagot – mondta Gazsó Hargita.

Oktatás

Jóváhagyta a testület a VB véleményezését az Adai Műszaki Iskola iskolaprogramjáról, valamint a pancsovai városi iskoláskor előtti intézmények hálózatának, a pancsova városi általános iskolák hálózatának, valamint a kevevárai községi általános iskolák hálózatának véleményezését. Két iskoláskor előtti, 10 általános iskolai és egy középiskolai igazgatóválasztással kapcsolatosan hagyta jóvá a testület a VB döntését, és négy általános iskola iskolaszéki tagjának cseréje ügyében döntött a VB. Az MNT 37. ülésén ezt a döntést is jóváhagyta, mint ahogyan a szabadkai és az újvidéki egyetemista központok igazgatóbizottsági tagcseréjét is. Nyolc középiskola esetében az átképzésre, pótképzésre és specializációra vonatkozó beiratkozási terveket hagyta jóvá a testület.

Az adai Cseh Károly Általános Iskola törökfalusi és völgyparti kihelyezett tagozatán és az újvidéki Mihajlo Pupin Elektrotechnikai Iskola 15 főnél kisebb létszámú, magyar tannyelvű osztályainak megnyitását is jóváhagyta a testület.

Napirenden szerepelt ezenkívül a nagykikindai középiskolai diákotthon és az újvidéki meg a szabadkai egyetemista központok előzetes kollégiumi ranglistájával kapcsolatos VB-döntés. A testület jóváhagyta ezeket is.

Két pályázatról is véleményt mondott az MNT Végrehajtó Bizottsága: a Tartományi Művelődési, Tömegtájékoztatási és Vallási Közösségi Titkárság kulturális pályázata kapcsán, valamint Újvidék városi kulturális pályázata kapcsán. Mindkét döntést a testület jóváhagyta, akárcsak Szenttamás községben az utcaneveket is.

„Sürgősségi eljárással beterjesztett indítvány”

Tari István tanácstag a 37. ülésre sürgősségi indítványt nyújtott be: Állásfoglalás a kisebbségi nyelvhasználati jogot folyamatosan megsértő nyugdíjbiztosító, hivatalosan is kisebbség és magyarellenes megnyilvánulásának ügyében! címmel.

A tanácstag elfogadhatatlannak tartja, hogy a nyugdíjbiztosító intézet zentai fiókja törvényellenesen követel hivatalos szerb fordítást a magyar okmányokról. Tari szerint ez a jogsértő magatartás az árvaellátás ügyében nyilvánul meg tömegesen, és ezzel közösségünk szerzett kisebbségi jogainak csorbítását követi el. Ezért az MNT-től azt kérte, indítsanak jogi eljárást az ügyben.

Hajnal Jenő, az MNT elnöke elmondta, hogy Tari István 2016. december 29-én egy ezzel azonos indítványt nyújtott be a 22. ülésre. Akkor a testület nem tűzte napirendjére, de ez nem jelenti azt, hogy nem foglalkoztak a témával. A nyelvhasználati bizottság elnöke haladéktalanul kapcsolatba lépett a jogsértő fiókintézettel, és jelezte, ha továbbra is ez a magatartás marad, megteszi a szükséges jogi lépéseket. A fiókintézet illetékesei biztosították a nyelvhasználati bizottság elnökét, hogy a törvénnyel összhangban járnak el. Azóta két év telt el anélkül, hogy bármilyen panasz is érkezett volna a kérdéses fiókintézetbe. Tari István elmulasztotta beterjesztésében megjelölni, hogy új jogsértésről szerzett tudomást, vagy a két évvel ezelőtti beadványt ismételte meg. Ezért elfogadhatatlan a beadvány. Az MNT elnöke arra biztatta Tari Istvánt és másokat is, hogy szerzett jogaink védelmében, ha jogsértést tapasztalnak, azt jelentsék a MNT hivatalában, hogy ott megfelelő jogi védelmet kapjanak vagy eljárást indíthasson a testület jogsértés esetén.

Az MNT elnöke arra is kitért, hogy Tari István az indítványával úgy próbál tenni, mintha egy jó ügyet szolgálna. Ha ez lett volna a szándéka, az MNT hivatalában megkérdezhette volna, tudtok-e erről a problémáról, tettetek-e ennek érdekében valamit, nézzük meg hogyan lehet ezt megoldani. Ám – az MNT elnöke szerint – nem ez volt a cél, hanem az, hogy a kampánycsend ellenére mihamarabb felkerüljön a VMDK honlapjára, hogy a Magyar Nemzeti Tanács ismét elutasított egy olyan kezdeményezést, ami csorbítja a délvidéki magyarság jogait. Ez a történet erről szól – fogalmazott az MNT elnöke. 
Az MNT nem fogadta el a sürgősségi eljárással beterjesztett indítványt.

Forrás: Magyar Szó