Mi most a múltunkat építjük – Tudományos tanácskozás a Délvidék 19. századi történetíróiról és történetírásáról | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Mi most a múltunkat építjük – Tudományos tanácskozás a Délvidék 19. századi történetíróiról és történetírásáról

A tanácskozás részletes programja:

2019. november 8., péntek, a Zentai Magyar Kamaraszínház kamaraterme
10.00 A tanácskozás résztvevőit köszönti mgr. Hajnal Jenő, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke. A résztvevőket üdvözli a két háttérszervezet és intézmény nevében prof. dr. Németh Ferenc, az
irodalomtudományok doktora, tanszékvezető, egyetemi rendkívüli tanár, a Bácsország című
folyóirat főszerkesztője, mgr. Hulló István, a Bácsország Honismereti Társaság elnöke és
Gondi Martina, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet igazgatója
Bevezető gondolatok a konferencia céljáról és jelentőségéről – dr. Mák Ferenc, az irodalomtudományok doktora
10.45 Első ülésszak. Az ülést vezeti: prof. dr. Németh Ferenc
Dr. Rokay Péter és dr. Rokay Melinda: A középkor Borovszky Samu és a többi, a címben
megjelölt szerző művében
Fábián Borbála PhD dr.: Egy sokoldalú történész – Margalits Ede
11.40 Lehetőség kérdésfelvetésre, hozzászólásra
11.50 Kávészünet
12.00 Az első ülésszak folytatása. Az ülést vezeti: Németh Ferenc
Pastyik Endre: Thim József orvos és történész
Mgr. Pastyik László: Érdujhelyi Menyhért, a kisebbségi és szórványprobléma korai kutatója
Dr. Mák Ferenc: Bács-Bodrogh Vármegyei Történelmi Társulat
13.10 Lehetőség kérdésfelvetésre, hozzászólásra. Az első ülésszak összefoglalása
13.30 Állófogadás a meghívottak részére
14.30 Második ülésszak. Az ülést vezeti: Mák Ferenc
Szekernyés János: „A hazai történelemtudomány és archeológia művelése és megkedvelteté-
se” – A Délmagyarországi Történelmi és Régészeti Múzeum-Társulat története
Prof. dr. Németh Ferenc: Egy reneszánsz lélek a reformkori Torontálban. Debreceni Bárány
Ágostonnak (1798–1849), Dél-Magyarország első történetírójának élete és munkássága
Ress Imre CSc, a történelemtudományok kandidátusa: Pesty Frigyes, a regionális és országos történész
Lábadi Károly PhD: Hoblik Márton, a végek írója
15.45 Lehetőség kérdésfelvetésre, hozzászólásra. A második ülésszak összefoglalása
16.00 Kávészünet
Folyóirat- és kötetbemutató
16.30 A Bácsország legfrissebb, idei évi 2. számát bemutatja Fábián Borbála PhD, a folyóirat
terveiről beszél Németh Ferenc
17.00 A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet a nagy háború áldozatait számba vevő sorozatát ismerteti Molnár Tibor főlevéltáros, a sorozat szerkesztője és számos kiadvány szaklektora
17.30 A Vajdasági Magyar Művelődési Intézet Délvidéki Soroló című sorozatát ismerteti Mák
Ferenc, a sorozat szerkesztője
18.00 A tanácskozás első napjának zárása

2019. november 9., szombat, a Zentai Magyar Kamaraszínház kamaraterme
09.00 Délelőtti ülésszak. Az ülést vezeti: Ress Imre CSc
Dr. Györe Zoltán: Fényes Elek munkássága
Pfeiffer Attila: Iványi István munkássága
Csömöre Zoltán: Milleker Bódog munkássága
10.15 Lehetőség kérdésfelvetésre, hozzászólásra
10.30 Kávészünet
10.40 A délelőtti ülésszak folytatása. Az ülést vezeti: Ress Imre CSc
Csibi Norbert PhD – Gőzsy Zoltán PhD: Pesty Frigyes, a hagyományok kutatója és gyűjtője
Baráth Katalin PhD: Feltalálni Bácskát – A régió fogalomtörténete a 19. századi történet-
írók munkái alapján
Tari László: Dudás Gyula munkássága
12.15 Lehetőség kérdésfelvetésre, hozzászólásra. A délelőtti ülésszak és a tanácskozás lezárása. A tanácskozás lezárása és a tervek ismertetése: Németh Ferenc

A tanácskozást támogatta a Magyar Tudományos Akadémia Domus intézményi pályázata
Szervező: Bácsország Vajdasági Honismereti Szemle, Vajdasági Magyar Művelődési Intézet
Magyar Nemzeti Tanács – nemzeti jelentőségű program

Forrás: Pannon RTV