A Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi tájékoztatási pályázata kistérségi médiumok részére | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

A Magyar Nemzeti Tanács 2018. évi tájékoztatási pályázata kistérségi médiumok részére

A Magyar Nemzeti Tanács alapszabálya (elfogadva 2014. december 2-án a H/1/2014. iratszám alatt és módosítva 2017. június 23-án az M/H/6/2018. iratszám alatt) 23. szakasza 1) bekezdésének m) és p) pontja, 41. szakaszának 1) bekezdése és A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat (elfogadva 2016. január 29-én a H/1/2016. iratszám alatt)
11. szakasza alapján a Magyar Nemzeti Tanács (a továbbiakban: Tanács) Végrehajtó Bizottsága 2018. július 9-én közzéteszi felhívását

A MAGYAR NEMZETI TANÁCS 2018. ÉVI TÁJÉKOZTATÁSI PÁLYÁZATÁRÓL

KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE

 1. A pályázat célja a vajdasági magyarság szülőföldjén való boldogulásának előmozdítása, nemzeti önazonosságtudatának megerősítése, valamint konkrét szellemi és tárgyi eredményt felmutató, célokat tükröző igényes programok támogatása.
 2. A pályázat tárgya a kistérségi média fejlesztését szolgáló szervezetek, egyesületek és intézmények támogatása.
 3. A pályázatra azon jogi személyek jelentkezhetnek, akik:
 • magyar nyelvű nyomtatott/online sajtót készítenek,
 • magyar nyelvű műsorokat is sugárzó rádiót működtetnek,
 • magyar nyelvű műsorokat is sugárzó kábeltelevíziót működtetnek.
 1. A támogatást igényelhetik eszközbeszerzésre, valamint köztájékoztatási tartalmak gyártási költségeinek teljes vagy részbeni támogatására.
 2. A kiosztásra kerülő támogatás összege 900 000 (azaz kilencszázezer) dinár.
 3. A szervezetenként igényelhető támogatás összege: 50 000–75 000 dinár.
 4. A pályázat formája nyílt, a pályázatokra odaítélt támogatás vissza nem térítendőelő- és utófinanszírozásra egyaránt felhasználható.
 5. Benyújtási határidő: 2018. július 31., 14.00 óra.
 6. A pályázat megvalósulási paraméterei:
 • megvalósítási időszak: 2018. január 1. – december 15.
 • elszámolási határidő: a támogatott program/projekt megvalósítását követő 30 nap, de legkésőbb 2018. december 31-e.
 1. A pályázaton nem vehetnek részt azok a szervezetek, amelyek:
 • a jelen pályázati felhívás 3., 4., 11., 12., 13. és 14. pontjának nem tesznek eleget,
 • a pályázati határidőket figyelmen kívül hagyják,
 • elmaradott, határidőre el nem számolt pályázati elszámolásukat nem pótolták;
 • nem töltik ki a Magyar Nemzeti Tanács online tájékoztatási kérdőívét.
 1. Egy szervezet egy pályázatot nyújthat be.
 2. A Magyar Nemzeti Tanács hivatalos honlapján megtalálható pályázati rendszerben történő regisztrálást követően (http://www.mnt.org.rs/regisztracio) a pályázati adatlapot online rendszeren keresztül kell magyar nyelven kitölteni. A már regisztrált pályázók a http://www.mnt.org.rs oldalon a Pályázatok fül alatt található Belépés az online pályázati rendszerbe elnevezésű hivatkozásra kattintva, az előzetes regisztráció során megadott
  e-mail címmel/felhasználónévvel és jelszóval tudnak belépni.
 3. Az online rendszerben kitöltött pályázati űrlapot ki kell nyomtatni, majd postai úton elküldeni a Magyar Nemzeti Tanács címére (24000 Szabadka, Fasizmus áldozatainak tere 9.).
 4. A borítékon kötelező feltüntetni a következőt:

PÁLYÁZAT KISTÉRSÉGI MÉDIUMOK RÉSZÉRE – Ne nyisd fel!”

 1. Az érdemi elbírálás előtt a Tanács Hivatala a beérkezett pályázatokat – a formai hiányosságok kiszűrése végett – átvizsgálja A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozatban megszabott elvek alapján. A formailag elégtelen pályázatot benyújtó pályázót írásban értesíti pályázata elvetéséről. Az elvetés ellen a pályázónak nincs joga fellebezni.
 2. A pályázatokat a beadási határidőt követően legkésőbb 30 napon belül elbírálja a Tanács Tájékoztatási Bizottsága A Magyar Nemzeti Tanács támogatásainak eljárási rendjéről szóló határozat és e kiírás alapján. A bizottság javaslatát 5 munkanapon belül köteles továbbítani a Tanács elnökének döntéshozatal céljából. A Tanács elnökének döntése alapján a pályázati eredmények a döntéshozatalt követően 5 munkanapon belül kerülnek közzétételre a Tanács honlapján, de az eredményekről a pályázók elektronikus formában is értesülnek.
 3. A döntés ellen fellebbezésnek nincs helye. A döntés ellen a pályázók nem emelhetnek kifogást.
 4. Az elbírált pályázaton odaítélt támogatásra a nyertes pályázó kizárólag a Tanács elnökével megkötött egyedi támogatási szerződés alapján szerez jogokat és vállal kötelezettségeket.
 5. Ha bizonyítást nyer, hogy a pályázó nem valós adatokat szolgáltatott, elveszíti jogosultságát a támogatásra, és a Tanácsnak jogában áll az addig folyósított összeg visszafizetésére kötelezni.
 6. A pályázati felhívás a Tanács honlapján kerül meghirdetésre.