Hova tovább középiskolába? | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Hova tovább középiskolába?

A távoktatás befejezésével a nyolcadikosok nem dőlhetnek hátra, hiszen júniusban a próbazáróvizsga, a felkészítő órák és a kisérettségi vár rájuk. Az oktatásügyi minisztérium a héten tette közzé a középiskolák szakkínálatát. Eszerint magyar nyelven több mint 2100 férőhely vár a jövendőbeli elsősökre Vajdaság 35 középiskolájában 74 tagozaton. Mindez 1451 nyolcadikost érint. Az idén is lényegesen több férőhelyet hirdettek meg, mint ahány kisérettségiző diák van. Lesznek új szakok is, valamint két szak összevonásával létrehozott osztályok is nyílnak majd. Utóbbi a hároméves szakokra jellemző. A vajdasági magyar diákok Adán, Csókán, Magyarkanizsán, Nagybecskereken, Óbecsén, Szabadkán, Temerinben, Topolyán, Törökkanizsán, Újvidéken, Zentán és Zomborban tanulhatnak anyanyelvükön. Jerasz Anikóval, a Magyar Nemzeti Tanács Végrehajtó Bizottságának elnökével a magyar nyelven induló középiskolai szakokról beszélgettünk.

Milyen továbbtanulási lehetőségek várnak diákjainkra az előttünk álló tanévben?

– A 2020/21-es tanévben magyar nyelven megnyíló szakokat pontosan tartalmazó középiskolai beiratkozási pályázat megjelenését megelőzően hosszas megbeszélés és egyeztetés folyt a középiskolák igazgatói, az önkormányzatok magyar érdekképviseletével, az Oktatási, Tudományügyi és Technológiai Fejlesztési Minisztérium, a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási és Nemzeti Kisebbségi – Nemzeti Közösségi Titkárság és a Magyar Nemzeti Tanács között. E hosszú évek óta tartó gyakorlat kiváló eredményekkel és hasznos tapasztalatokkal erősödve működik eredményesen, diákjaink szülőföldön való továbbtanulásának alappilléreként szolgálva. Ebben az igen összetett folyamatban kulcsfontosságú szerepet tölt be Vicsek Annamária oktatási ügyekkel megbízott államtitkár és Nyilas Mihály tartományi oktatási titkár. Kizárólag ennek a sokoldalú együttműködésnek és képviseletnek köszönhető, hogy most is elértük közös céljainkat, s elmondhatjuk: az igényeket és a közösség érdekeit lefedő középiskolai hálózat várja a továbbtanuló diákokat. Mint említettem, mindezt komoly munka előzte meg. Első lépésben a középiskolák felmérték a munkaerőpiaci igényeket, majd ennek alapján kérelmezték a már meglévő szakok megtartását, illetve az új szakok megnyitását. Egyiküknek sem volt célja a szakok halmozása, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a nyolcadikosok száma csökken. Ám változatlanul kulcsfontosságúnak tartjuk, hogy olyan pályaválasztási lehetőségeket, olyan szakokat indítsunk és kínáljunk diákjainknak, amelyek az anyanyelven való tanulás és tudás ereje, magabiztossága mellett itthonmaradásra ösztönzik őket. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselőivel több körben történt egyeztetés. A COVID 19-es járvány sem hátráltathatta a folyamatokat, hiszen a középiskolai beiratkozási tervnek időben el kellett készülnie, így ezúttal a távmunka biztosította a folyamatos kommunikációt és az elképzelések megvalósítását. Nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy a visszajelzések alapján legközkedveltebbnek és legvonzóbbnak bizonyult szakok megmaradjanak, illetve, hogy amennyiben azok az előző évben nem nyíltak meg, most visszakerüljenek a kínálatba. Ennek eredményeképpen az őszi tanévtől lesz idegenforgalmi és szállodaipari technikus szakirányzat a topolyai Dositej Obradović Gimnázium és Közgazdasági Iskolában, a Futaki Mezőgazdasági Iskolában és Kollégiumban pedig ismét magyar nyelven tanulhatnak diákjaink a mezőgazdasági technikus szakon.

Az oktatási minisztérium a magyar tannyelvű szakok vonatkozásában teljes nyitottságot mutatott, s úgy vélem, együttes törekvésünk, hogy a diákok számára vonzó és általuk igényelt szakokat be tudjunk építeni a beiratkozási tervbe, sikeresen megvalósult, hiszen a kért középiskolai és gimnáziumi szakok nagyon nagy részét a minisztérium támogatásban részesítette – hangsúlyozta Jerasz Anikó.

HOL HÁNY FÉRŐHELY?

A végzős, továbbtanulni vágyó nyolcadikosokat több mint 2100 férőhely várja a vajdasági középfokú oktatási intézményekben. Hogyan alakul a három- és négyéves szakok aránya?

– A 2020–2021-es tanévben Vajdaságban 35 középiskolában folyik majd magyar tannyelvű oktatás. A kisérettségi után nyolcadikosaink 24 szakközépiskola, 9 gimnázium, valamint 2 művészeti középfokú oktatási intézmény közül választhatnak. A leendő elsősök számára 2102 férőhely áll rendelkezésre, mely 74 tagozatot jelent. Ebből 55 négy-, míg 19 hároméves szakirányzat. A továbbtanulók rendelkezésére álló férőhelyekre bontva ez 1532 hely a négyéves, és további 570 helyet jelent a hároméves szakokon. A választható szakok kínálatát tekintve a fenti számadatok azt jelentik, hogy az 1451 kisérettségiző nyolcadikos tanuló számára nem kevesebb, mint 651 többlethelyet irányzott elő a beiratkozási terv.

Ha a lehetőségeket az egyes önkormányzatok intézményeinek középiskoláira bontva tekintjük át, láthatjuk, hogy ősztől Adán 150, Magyarkanizsán 90, Törökkanizsán 60, Zentán 240, Csókán 60, Nagybecskereken 120, Topolyán 270, Szabadkán 642, Zomborban 90, Óbecsén 180, Újvidéken 140, míg Temerinben 60 férőhely várja az elsősöket.

Az új tanévben lesznek-e olyan középiskolai osztályok, ahol két szak kombinációjáról beszélhetünk?

– Természetesen idén is nyílnak hároméves tagozatok, melyek kombináltak lesznek, vagy a duális oktatásban érvényesülnek. Ezek többségében olyan szakok, melyek csak néhány szaktantárgyban különböznek, viszont az általános tantárgyak ugyanazok. Összevont tagozat nyitását irányoztuk elő, például Törökkanizsán a cukrász-szakács szakot, vagy Óbecsén a cukrász-kereskedő szakot, illetve a lakatos-hegesztő–fémmegmunkáló-kezelő szakot Temerinben, Szabadkán vagy Óbecsén. A csempéző, padlórakó és kályhás – falfelület-dekoratőr szak is két helyszínen jelenik meg: Szabadkán és Topolyán. Vannak olyan összevont tagozatok is, amelyek nem ismétlődnek, hanem csak egy településen jelennek meg. Ilyen megtalálható Magyarkanizsán, Csókán, Szabadkán és Topolyán.

TÖBB DUÁLIS SZAK

Említette a duális szakokat, ebben a formában is nyílnak majd tagozatok?

– A duális oktatásról szóló törvény tükrében természetesen ebben az évben is leszek olyan szakok, amelyek megnyitásához egyeztetnünk kellett a Gazdasági Kamarákkal és a Foglalkoztatási Szolgálattal. Ennek köszönhetően az igényeknek megfelelően több duális szak is bekerülhetett a tervbe. Ezeken a tagozatokon a versenyképes tudás megszerzése érdekében az oktatás gyakorlati része a diákokat fogadó cégeknél, vállalatoknál bonyolódik le.

A beiratkozási terv részét képezi a speciális tagozatokon történő továbbtanulás is. E tekintetben milyen lehetőségek várnak a diákokra?

– A beiratkozási terv természetesen magában foglalja azon intézményeket is, ahol a speciális igényű gyermekek tanulhatnak. Vajdaságban három középiskola áll a gyermekek rendelkezésére. Szabadkán a Dositej Obradović Oktatási Központ és Diákotthon, valamint a Žarko Zrenjanin Általános és Középiskola. A két intézményben összesen 10 szakon 66 sajátos nevelési igényű gyermek fejezheti be középiskolai tanulmányait, míg Óbecsén, a Testvériség Általános és Középiskolában 12 elsős iratkozhat be.

Az elmúlt időszakban nagy beruházások valósultak meg egy-egy középiskolában. Ön szerint ezek a fejlesztések befolyásolják-e a leendő középiskolásokat, amikor a pályaválasztásról döntenek?

– Az elmúlt négy évben Magyarország Kormányának támogatásával és a Miniszterelnökség Nemzetpolitikai Államtitkársága, illetve a Bethlen Gábor Alap közreműködésével nagyon sok vajdasági középiskolai intézmény korszerűsítésére került sor. A Szakképzés Éve program keretében iskoláink számtalan tankonyhával, tanműhellyel és tangazdasággal bővültek, melyek vagy teljesen új tartalomként valósultak meg, vagy a meglévő bővítéseként, fejlesztéseként. Igyekeztünk minden magyar nyelven is oktató középiskolát valamilyen eszközbeszerzésben részesíteni. Az intézmények maguk fogalmazták meg felénk igényeiket, és lehetőségeinkhez mérten mi ezeknek eleget tettünk.

E ráfordítások azt a célt szolgálták, hogy a magyar nyelvű oktatás minőségét minél magasabb szintre emeljük, és az adott szakot minél vonzóbbá tegyük diákjaink számára. Állandó törekvésünk, hogy középiskoláink számára évről évre mindinkább jobb körülményeket, minél korszerűbb felszerelést biztosítsunk, hiszen ezzel nemcsak a pedagógusok munkáját könnyíthetjük, de az intézménybe beiratkozó diákok számára is olyan feltételeket teremtünk, melyek a magas szintű, anyanyelven megszerzett tudás megszerzésének szolgálatában állnak.

A kínálat nagyon színes, hiszen tovább tanulóink minden olyan szakot megtalálnak, amelyek az előző tanévek során népszerűek voltak. Hiszem, hogy a felkínáltak között minden nyolcadikos diákunk megtalálja a számára megfelelőt, mely döntő érvként is szolgál ahhoz, hogy minél többen a szülőföldön való továbbtanulás mellett döntsenek.

Egy-egy végzős generáció diákját nemcsak a szülő, a tanár, az osztályfőnök érzi egy kicsit magáénak, hanem minden intézmény, szervezet, minisztérium is, amelyek tanulását, boldogulását segítik és támogatják az első óvodai naptól az egyetemi oklevél kiosztásáig vezető sokéves küzdelemben: abban, hogy az anyanyelven, a szülőföldön megszerzett tudást kiaknázva minden vajdasági fiatal megvalósíthassa elképzeléseit s kitűnőre vizsgázzon majd az élet nagy színpadán. Minden nyolcadikosunknak sok sikert kívánunk a kihívások teljesítéséhez! – emelte ki Jerasz Anikó.

Forrás: Magyar Szó, 2020. május 30. 31. 13.