Harmincöt új tankönyv | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Harmincöt új tankönyv

A legnagyobb nehézséget a magyar anyanyelvű szerkesztők hiánya okozza

Közeledik az iskolakezdés, és ilyenkor a legtöbb szülő igyekszik beszerezni a tanszereket a szeptemberi nagy roham előtt. Azzal, hogy megvannak a füzetek, a ceruzák, az iskolatáska és egyebek, még nem fejeződött be a vásárlás, hiszen a legfontosabbak, vagyis a tankönyvek még hiányoznak. Ebben az évben is lesznek olyan tankönyvek, amelyek nem készülnek el a szeptemberi iskolakezdésre. Az idén a második osztályos nyelvtankönyv, valamint a hatodikos magyar nyelv és irodalom Olvasókönyv, Olvasási munkafüzet és a zenekultúra tankönyv fog később a diákok kezébe kerülni. A vajdasági magyar tankönyvellátásról Petkovics Mártát, a Magyar Nemzeti Tanács tankönyvekkel megbízott tagját kérdeztük.

n Mely tantárgyakból milyen új könyvek várhatóak?

– A nyár folyamán az első osztály számára a tartományi oktatási titkárság jóváhagyta magyar nyelv és irodalom tantárgyból az új tanterv szerint íródott ábécéskönyvet, a Tanuljunk írni! és a Tanuljunk olvasni! című tankönyvet. Most van elbírálás alatt az Olvasókönyv. A Tankönyvkiadó Intézetnél javítás alatt van a Betűkirakó. Első osztály számára matematikából és környezetünk tantárgyból két kiadó tankönyvcsomagja lett jóváhagyva, valamint a zenekultúra tantárgy tankönyvei a nyomdában vannak.

A második osztály számára megkapta a jóváhagyást a Környezetismeret tankönyv. Most vannak a Magyar Nemzeti Tanácsnál véleményezésen a matematika és a képzőművészet tankönyvek.

Az ötödikes tankönyvek szinte teljes egészében elkészültek, kivéve a zenekönyvet, amelynek készítése az utolsó fázisába került, és a napokban küldik véleményezésre a Magyar Nemzeti Tanács hivatalába. Zenekultúrából – tekintettel arra, hogy a Kodály-módszer szerint tanítunk – szerzői tankönyvről van szó. Magyar nyelvből a Gyakorló nyelvtan tankönyvet elfogadta a tartományi oktatási titkárság, az Olvasókönyv és az Olvasási munkafüzet most van elbírálás alatt a Vajdasági Pedagógiai Intézetben. Napok kérdése, hogy ezek is zöld fényt kapnak a kiadásra. Jóváhagyták a történelem, a földrajz, a képzőművészeti kultúra, az informatika és számítástechnika tankönyveit, valamint a biológia és a matematika tankönyveket is. Ez utóbbi két tantárgyból a tanulók és a tanárok két kiadó könyvei közül választhatnak. A Magyar Nemzeti Tanács pozitívan véleményezte a műszaki és technológiai alapismeretek tantárgyból használatos tankönyvet, és most várjuk a tartományi oktatási titkárság végzését is, arról, hogy a tankönyv magyar nyelvű fordítása megfelelő és az új tanévben használatba vehető.

A hatodik osztályos tanulók számára készülő tankönyvek közül a Magyar Nemzeti Tanács már pozitívan véleményezte a matematika, a földrajz, a képzőművészet, a biológia, a fizika, a számítástechnika és informatika tankönyveket. Az MNT hivatalába már beérkezett véleményezésre a műszaki és technológiai ismeretek tankönyv is. A hibák kijavítása megtörtént. Remélhetőleg már a hét végéig a Végrehajtó Bizottság meghozhatja a döntését. A történelem tankönyv is beérkezett véleményezésre. A két véleményező dolgozik a tankönyv átnézésén. A felsorolt tankönyvek egy része a tartományi oktatási titkársághoz is beérkezett már, és a jóváhagyást követően nyomdába kerülhetnek.

A tanterv változása miatt az első, a második, az ötödik és a hatodik osztályos tankönyvek közül nem készül el mindegyik az iskolakezdésre. Mikorra várható, hogy készen lesznek ezek a tankönyvek?

– Folyamatosan dolgoznak a szerzők az új tankönyvek megírásán, azonban semmi sem megy egyik napról a másikra. Azon túl, hogy elkészül a szöveg, el kell végezni annak lektorálását, korrekcióját és illusztrációját. Majd tördelni kell a teljes szöveget, és beilleszteni az illusztrációkat, ezután a recenzensek véleményezik a tankönyvet. Ha mindez kész, a Magyar Nemzeti Tanácshoz küldik a kiadók véleményezésre. A Magyar Nemzeti Tanács legtöbbször két, esetenként három véleményezőt is felkér a tankönyv átnézésére. Hiba mindig akad, amelyet javíttatunk, és csak ezután hozza meg az MNT Végrehajtó Bizottsága a tankönyvvel kapcsolatos előzetes jóváhagyást. A kiadó a tankönyvet a teljes dokumentációval a tartományi oktatási titkárságra küldi jóváhagyásra. A titkárság a Vajdasági Pedagógiai Intézettel ismételten véleményezteti a tankönyveket, majd csak ezután kapják meg a jóváhagyást. Ezzel még koránt sincs a munka befejezve, hiszen ezután keresi a kiadó a nyomdát, ami általában közbeszerzés útján történik. Ennek is van egy lefutási ideje, amit szigorúan be kell tartani. A törvényes határidőkön belül történik a folyamat, mégis csúszásra van kilátás bizonyos tankönyvek esetében. Azok a tankönyvek, amelyek augusztus elején már jóvá lettek hagyva, minden valószínűség szerint szeptember első napjaiban megvásárolhatók lesznek. Biztosan nem fog megjelenni és nem lehet majd használni a tanév elejétől a másodikos nyelvtankönyvet, valamint a hatodikos magyar nyelv és irodalom Olvasókönyvét és Olvasási munkafüzetet, valamint a zenekönyvet. A többi tankönyv a tanév első heteiben-hónapjaiban kapható lesz.

Mi jellemzi a vajdasági magyarok tankönyvellátását?

– A tanulók szerbiai tankönyveket használnak. A többségüket fordítják, kivételt képeznek a magyar nyelv és irodalom és a zenekultúra tantárgyak tankönyvei. Néhány évvel ezelőtt kizárólag az állami tankönyvkiadó gondoskodott a kisebbségek tankönyvellátásáról. Ez a helyzet mára, az új tankönyvtörvény meghozatala után teljes egészében megváltozott. A magyar nyelvű könyvek az állami tankönyvkiadó és öt magánkiadó gondozásában jelennek meg. Az állami kiadóban van egyedül magyar nyelvű szerkesztő, viszont a magánkiadókban ezt a munkát olyan személy végzi, aki nem beszéli a magyar nyelvet. Gyakran megtörténik, hogy a tördelés során hibák keletkeznek az eredetileg tökéletesen letisztult szövegben, amit a szerkesztők, tekintettel arra, hogy nem beszélik a nyelvet, nem vesznek észre. Ha csak egy magánkiadóval dolgoznánk, el tudnánk érni, hogy alkalmazzanak magyar szerkesztőt, de tekintettel arra, hogy ez nem így van, ez a kérdés továbbra is megoldásra vár. Másik komoly gond, amely felmerül a fordítások során, az, hogy bizonyos tartalmak nem vagy csak többszöri közbenjárás után helyettesíthetők megfelelő eredeti magyar tartalommal. Gondolok itt például az alsó osztályban a hét napjait felsoroló mondókára, amely a gyerekek számára már ismert. Probléma egy-egy irodalmi mű, történelmi forrás magyar nyelvre fordítása is. Amennyiben még nem fordították le magyar nyelvre, a fordító ezt nem tudja tökéletesen elvégezni. Ilyenkor jobbik esetben az történik, hogy a fordító felkér egy ismert vajdasági műfordítót, aki a szerbről átülteti magyarra. A legnagyobb gondot az jelenti, hogy nagyon rövid határidő alatt kell elvégezni a fordítást, ami bizony a minőség rovására mehet. Másrészt a húsz évvel ezelőtt aktív fordítók mára már nem vállalnak fordítást, így ki kell nevelni egy fiatal fordító csapatot, valamint meg kell találni a legjobb lektorokat is. Az idén, ahhoz, hogy elkészüljenek a tankönyvek, több mint száz személyt kellett megszólítanunk. A Magyar Nemzeti Tanács feladata, hogy a kiadók kérésére fordítót ajánljon, valamint, hogy a véleményezésre beérkező tankönyveket a legjobb szakemberek véleményezzék, hogy az általuk felfedezett hibákat javíttassuk. Ez sokszor újabb nehézségeket szül, mert a javítás során előfordul, hogy újabb hibák keletkeznek a szövegben, ami abból fakad, hogy a tördelők és szerkesztők nem beszélik a magyar nyelvet.

Az előforduló nehézségek ellenére a kiadók igyekeznek a legjobbat kihozni a helyzetből. A magyar nyelvű tankönyveket az idei évben a Tankönyvkiadó Intézet, a Novi Logos, a Klett, a Kreatív Központ, a Gerundijum és a Bigz kiadók adják ki. A Magyar Nemzeti Tanácsnak 43 új tankönyvről van tudomása. Ebből már 35 tankönyvet kiadásra javasolt a Vajdasági Pedagógiai Intézet a titkárságnak.

Forrás: Magyar Szó, 2019. augusztus 31. 1. 9.