Az MNT reagált az újvidéki Jogi Kar újabb diszkriminatív lépésére | Magyar Nemzeti Tanács Hivatalos Honlapja Ugrás a tartalomra

Jelenlegi hely

Az MNT reagált az újvidéki Jogi Kar újabb diszkriminatív lépésére

Vita nélküli egyhangú döntés született minden kérdésben a Magyar Nemzeti Tanács ülésén - Napirenden kívüli beszámoló a jogi karon történő diszkriminációról, a nemzeti tanácsi törvényről és a középiskolai helyek számáról

Alig egy óra alatt egyhangúlag elfogadták a képviselők a Magyar Nemzeti Tanács 33. rendes ülésének közel 50 napirendi pontját, az ellenzék soraiból csupán Joó Horti Lívia volt jelen az ülés végén. Jóváhagyták a Szekeres László Alapítvány, a Forum Könyvkiadó Intézet, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet és más kulturális és oktatási intézmény költségvetési, munkaszervezési és adminisztrációs változásaira és jelentéseire vonatkozó előterjesztéseket.

Az ülésen Hajnal Jenő MNT-elnök három időszerű témáról számolt be: reagált az Újvidéki Egyetem Jogi Karának újabb diszkriminatív lépésére, tájékoztatott a nemzeti tanácsokról szóló törvényre vonatkozó módosítási javaslatokról, valamint összegezte a magyar nyelvű középiskolai férőhelyek számát.

Sokéves kihagyás után újra élhettek kisebbségi jogaikkal az újvidéki állami jogi karra felvételizők, ugyanakkor a sikeres anyanyelven teljesített felvételit követően a kar szerb nyelvű vizsgára is kötelezte a jelentkezőket – tájékoztatott Hajnal. Mint köztudott, korábban a kötelező érvényű tartományi rendelet, majd a Fellebbviteli Bíróság elmarasztaló ítélete ellenére újabb diszkriminatív lépésre szánta el magát a kar – hangsúlyozta az MNT-elnök. Hozzátette: Az ismételt hátrányos megkülönböztetés emberi és kisebbségi szempontból is elítélendő, mindezt rosszindulatú provokációnak tartja, amely másodrendű állampolgárokként kezeli a nemzeti kisebbségek fiataljait. A Magyar Nemzeti Tanács felvette a kapcsolatot az illetékes tartományi szervekkel – mondta. A tartomány felszólította a Jogi Kart a jogegyenlőség elvét sértő gyakorlat beszüntetésére. Amennyiben nem oldódik meg a helyzet, az MNT további lépéseket tesz a kisebbségi jogérvényesítés érdekében – jelentette ki Hajnal Jenő.

Az állami szférában dolgozók munkahelyi besorolásának változásával összhangban módosították a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkaszervezéséről és munkahelyeinek besorolásáról szóló szabályzatot. Gondi Martina igazgatónő örömét fejezte ki, hogy a VMMI-nek lehetőség nyílt tíz főre bővíteni a foglalkoztatottak számát. Mivel állami szinten is kiemelt szerepet kap a digitalizáció, így a legnagyobb létszám, három fő, ezen az osztályon van alkalmazásban az intézetben, míg a programkoordinációért felelős csapat két főből áll, emellett könyvtáros és – a létszámbővítésnek hála – jogi végzettséggel rendelkező titkár is szerepel az alkalmazottak között – tájékoztatott a VMMI igazgatónője.

A Szekeres László Alapítvány (SZLA) 2017-es évi jelentéséről Fejsztámer Róbert kuratóriumi elnök számolt be a tanácsnak. A költségvetés jelentős részét, mintegy 150 millió dinárt a szabadkai VM4K épületének felújítására és berendezésére költötték, valamint ebből fedezték a működtetetési költségeket is. Az alaptevékenységekre, kisösszegű projekttámogatásokra 4 milliót fordított az alapítvány, míg a nagybecskereki zárda épületfelújítását koordináló SPES Alapítvány részére 119 milliós támogatás folyt keresztül a Szekeres László Alapítványon, illetve a Pro Scientia Naturae Alapítvány támogatása is a Szekeres László Alapítványon keresztül történt – ismertette a tavalyi 314 millió dináros összköltségvetésből működő SZLA elnöke a részletes pénzügyi jelentést. Fejsztámer Róbert elmondta, hogy a tavalyi év rendkívül jelentős az alapítvány történetében, hiszen Vajdaság új kulturális és tudományos központjának létrehozásával a közjóhoz járult hozzá az SZLA.

A Kishegyesi Könyvtárat Csordás Katalin képviselte az ülésen, aki elmondta, hogy a 2017-es év végétől az MNT társalapított intézményévé vált könyvtár állományát tavaly 1248 könyvvel sikerült gyarapítani, hála a köztársaság, a tartomány, a nemzeti tanács, az önkormányzat és az olvasóktól befolyó saját forrásnak, így mára 33 197 feldolgozott könyv várja a látogatókat, valamint számos kulturális rendezvénynek és közösségi eseménynek adott otthont az intézmény.

Másodszor módosították a Forum Könyvkiadó Intézet 2018-as pénzügyi tervét, az előző ülésen már elhangzott a közszférában dolgozók alapfizetésével kapcsolatos indoklás, most az év második felére vonatkozó módosítást fogadták el a tanácstagok.

Összevontan tárgyalták az iskolahálózatok véleményezésével kapcsolatos végrehajtóbizottsági-döntéseket Szabadka és Hódság község oktatási intézményeire vonatkozóan. Jerasz Anikó, a Végrehajtó Bizottság elnöke indoklása szerint magyar diákokat nem érintenek a változások sem a szabadkai Miloš Crnjanski és Jovan Mikić iskolák összevonása, sem a gombosi óvoda és általános iskola tagozataiban.

A Végrehajtó Bizottság további döntéseit is egyhangúlag jóváhagyták a tanácstagok, támogatták az Újvidéki Egyetem rektorválasztási és a Bölcsészettudományi Karának dékánválasztási eljárása kapcsán meghozott döntést, valamint több vajdasági iskoláskor előtti intézmény, általános és középiskola igazgatóválasztási eljárásában meghozott VB-határozatot.

Elfogadták a Szabadkai Egészségügyi Középiskola és az Óbecsei Műszaki Iskola képzésre, átképzésre és pótképzésre vonatkozó tervét. Jerasz Anikó szerint ez a döntés mindkét intézményben lehetőséget ad a tanulók versenyképes oktatásához.

Kilenc pályázót támogattak Zenta község kortárs művészeti alkotásokra vonatkozó 900 ezer dináros keretösszegű kulturális pályázatán – számolt be Jerasz. A zentai nemzeti kisebbségek kultúrájának megőrzésére és fejlesztésére szánt 825 ezer dináros támogatásból pedig tizennégy pályázó részesülhet a Kulturális Bizottság javaslatai és a Végrehajtó Bizottság döntése nyomán.

A Művelődési és Tájékoztatási Minisztérium nemzeti kisebbségek támogatására kiírt pályázatára 23 magyar kisebbségre vonatkozó pályázat érkezett, amelyből 16-ot részesített támogatásban az MNT Tájékoztatási Bizottsága – számolt be Jerasz Anikó. A székvárosban és a legtöbb kistérségi tájékoztatási pályázaton a Vajdaság Mát üzemeltető Honestas Ügynökség pályázatát támogatta a bizottság, amelyet a végrehajtó testület minden esetben elfogadott. A Tájékoztatási Bizottság körültekintően készítette elő a prioritási listát, figyelembe vették azt is, hogy mennyire veszik komolyan a jelentkezők a magyar nyelvű tájékoztatást – emelte ki Németh Ernő, a bizottság elnöke. Szerinte sok esetben valóban megbízható pályázatokkal álltak elő a pályázó cégek vagy vállalkozók, de előfordult, hogy azért támogattak egy pályázót, mert nem volt jobb pályázat – mondta. Emellett kritizálta a vajdasági tájékoztatási eszközök egy részét, amiért nem naprakészek, gyakran jövő időben számolnak be már lezajlott eseményekről, vagy éppen fordítva. A hibák kiküszöbölése és a bizottság jobb rálátása érdekében hamarosan kérdőíveket küldenek szét minden médiacégnek a munkájukra és egyéb adatokra vonatkozóan – jelentette be a bizottság vezetője.

Hajnal Jenő, az MNT elnöke beszámolt a szerdai találkozóról Branko Ružić államigazgatási miniszterrel. Elmondta, hogy a szerbiai nemzeti tanácsok képviselőivel egyeztetve hét témakörben tesznek javaslatot a hamarosan parlament elé kerülő nemzeti tanácsokról szóló törvénytervezettel kapcsolatban. A nemzeti tanácsok státusát, a kisebbségi tanács más tisztségekkel való összeférhetetlenségét, a finanszírozás vagy a szankcionálás kérdését hamarosan egy utolsó találkozón osztják meg a kormányfővel és az illetékes miniszterekkel – jelentette be. A megbeszélés eredményeiről a sorra következő ülésén tájékoztatja majd az MNT tagjait.

A nemzeti tanács elnöke végezetül felkérte a Végrehajtó Bizottság elnök asszonyát, hogy számoljon be a középiskolai férőhelyek és a beiratkozás alakulásáról. Jerasz Anikó elmondta, hogy a 2018/2019-es tanévben összesen 86 magyar nyelvű szak nyílik Vajdaságban, 2152 magyar nyelvű középiskolai hely várja majd a jelentkezőket, ebből 1642 négyéves, 510 hároméves tagozat nyílik. A tanév végén 1691 magyar nyelven tanuló nyolcadikos tesz kisérettségit – mondta Jerasz, tehát 27 százalékkal több középiskolai helyre jelentkezhetnek a végzősök, ami azt jelenti, hogy szinte kivétel nélkül mindenkinek lehetősége nyílik a négyéves képzésre. Jerasz szerint a következő tanév minden eddiginél színesebb és gazdagabb tanulási lehetőségekkel várja a középiskolába indulókat, ami a VMSZ köztársasági és tartományi munkájának az eredménye – mondta az MNT Végrehajtó Bizottságának elnöke. Jerasz szerint minden fontos tagozat megmaradhat az őszi iskolakezdéskor.

Hajnal Jenő bejelentette, hogy a nemzeti tanács következő ülését júniusban hívják össze, majd a nyári szünet előtt utoljára júliusban ül össze a magyar kisebbség önkormányzata.

Forrás: www.vajma.info